Wijziging Tijdbesparen NCG: versie 1.2 (2003) t.o.v. versie 1.1 (2002)

UITBREIDINGEN
-op vakantiedagen en andere dagen kunnen ook werkuren, overwerk en verblijfkosten worden berekend
-toevoeging dagsoort: Feestdag/vervangende rustdag. Overurenberekening tegen 200%
-toevoeging dagsoort: Vervangende rustdag
-bij het opslaan van het exportbestand wordt de laatst ingegeven directory onthouden
-bij het opslaan van het exportbestand kunnen door Tijdbesparen NCG 1.2 de nog niet bestaande directories worden aangemaakt
-beschrijving handleiding hoe de maandverwerking in z'n werk gaat

WIJZIGINGEN IN BESTAANDE FUNCTIONALITEIT
-wachtdag geen overurencompensatie toepassen
-overstaandag: wel overurencompensatie en geen 8 diensturen boeken