Wijziging Tijdbesparen NCG: versie 1.3 (2003) t.o.v. versie 1.2 (2003)

UITBREIDINGEN
-Parttime-uren kunnen ingeven
-Markering van cellen die zijn ingevoerd
-Urengarantie voor parttimers

WIJZIGINGEN IN BESTAANDE FUNCTIONALITEIT
-Uitbetaalde tijd-voor-tijduren tellen voor maximaal acht uur per dag mee als diensturen. Meer tvt-uren op een dag worden wel als 100%-uren uitbetaald, maar dus niet meer bij de diensturen opgeteld. Deze uren hebben dus geen invloed op de overurenberekening.