Kennis van de CAO

Door het automatiseren van de berekening van uw onkosten- en overuren met TIJDBESPAREN heeft u nauwelijks nog kennis nodig van de betreffende regelingen uit de CAO voor het Beroepsgoederenvervoer over de Weg. In principe hoeft u alleen maar de begin- en eindtijden van de verschillende vergoedingen (meestal alleen werktijden) in te geven.

Met TIJDBESPAREN kunt u zelf de hoogte van de diverse vergoedingen aanpassen, uw tvt-regeling instellen, per vier weken/maand verwerken of andere wijzigingen op standaardregelingen doorvoeren.
Wilt u echter niet van de CAO-regelingen afwijken dan hoeft u ook niets te doen. TIJDBESPAREN voorziet in alle berekeningen en instellingen en in de juiste overzichten voor uw accountant of salariskantoor.

Graag nodigen wij u uit het demoprogramma te downloaden zodat u zelf kunt zien wat wij bedoelen.
uw routekeuze: voordelen CAO kennis