Referenties

Twee grote werkgeversorganisaties die betrokken zijn bij de CAO voor het Beroepsgoederenvervoer hebben TIJDBESPAREN© met succes getest. Ook diverse testbedrijven hebben TIJDBESPAREN© uitgetest.

Twee reacties van Tijdbesparengebruikers.

Delta Rental Services bv:"Onze man heeft niet zoveel ervaring met computers. Wel kon hij met Excel een beetje overweg. Dit bleek al voldoende om spoedig met TIJDBESPAREN© te kunnen werken. Alles gaat nu een stuk gemakkelijker en sneller. Kennis van de CAO-regelingen is nauwelijks meer nodig. De heldere overzichten bleken bovendien een duidelijk pluspunt bij de beantwoording van vragen van medewerkers.

Doornbos Transport bv:"Toen wij de overuren van onze diepladerchauffeurs en monteurs nog handmatig deden, kostte het ons gemiddeld 70-80 manuren per maand om de uren/onkostenlijsten conform de CAO te verwerken. Sinds we TIJDBESPAREN© hebben doen we hetzelfde werk in 4 manuren. Alleen dit al leverde ons een besparing op van meer dan 2800 gulden per maand. En dat elke maand weer!"

uw routekeuze: voordelen referenties