Toegankelijkheid en gebruikersvriendelijkheid

TIJDBESPAREN© maakt gebruik van Microsoft® Excel en is daarmee direct toegankelijk voor vrijwel iedere PC-gebruiker. Bedrijven hoeven zodoende geen aanvullende kosten voor software en cursussen voor de gebruikers te maken. Veel meer kennis van Microsoft® Excel dan de basisfuncties heeft de gebruiker voor het programma niet nodig.

Ook de installatieprocedure, waarbij de diverse gegevens van uw medewerkers worden geļmporteerd, is uiterst eenvoudig uit te voeren. U kunt dus snel aan de slag.
Aangezien de programmatuur in een Windows 95-omgeving (of hoger) werkt zijn ook de diverse windowsfuncties met de muis beschikbaar.

Verder is veel zorg besteed aan het uiterlijk, de indeling en beveiliging van het pakket. Berekeningen die bij elkaar horen, staan bij elkaar. Hetzelfde geldt voor de gegevens die u gaat invoeren.
Daarnaast hebben we een formulier ontworpen dat u desgewenst kunt gebruiken voor de aanlevering van de werk- en rittentijden door uw chauffeurs of kraanmachinisten. Omdat de indeling grotendeels overeenstemt met het programma maakt het de invoer van de gegevens heel eenvoudig en efficiënt (zie ook invoersnelheid). U kunt het formulier gratis downloaden via onze downloadpagina.

uw routekeuze: producten toegankelijkheid en gebruikersvriendelijkheid