De Tijd-voor-Tijdregeling

De Tijd-voor-tijdregeling in TIJDBESPAREN geeft u een volledig overzicht van de gewerkte uren, opbouw, opname en saldi van de tijd-voor-tijduren. U hoeft niet meer eindeloos te rekenen, uren toe te delen, saldi bij te houden, enzovoort.
Uiteraard voorziet deze regeling in de standaard tijd-voor-tijdregeling uit de CAO. Wijkt uw regeling echter af van de standaardregeling: geen probleem. U kunt met deze module de tijd-voor-tijdgrenzen zelf instellen, zelf uren per opgenomen tvt-dag bepalen, tijd-voor-tijduren deels opbouwen en deels uitbetalen, zaterdag uren meenemen in de regeling en ga zo maar door.

Deze 'a la carte' regeling is bovendien op werknemersniveau instelbaar. Zo kunnen zelfs medewerkers met een individuele regeling in het programma worden opgenomen.

Voorbeeld van een tvt-overzicht
uw routekeuze: voordelen index producten tijd-voor-tijdregeling